Wageningen, 5 mei 2015. 

De voorspellingen waren niet al te best, veel regen zou er vallen. Maar we zijn niet van suiker, vol goede moed naar Wageningen vertrokken. Op De Dreijen aangekomen waren er meerdere dorstige muzikanten en conform traditie gingen we samen een drankje doen en mensen kijken. Doedel- of jammerzakken (net wie je sprak) in overvloed.

“Moeten ze dat nu met twee korpsen door elkaar heen doen?”                        

“Daar zijn onze ‘collega’s van  'Van Heutz'  en het 'ROA'.”

“Ik heb de 'BOL' nog nergens gezien.”

“Waarom al die Men in Black?”

“Kijk, de Commandant der Strijdkrachten loopt daar.”

Ondertussen begon het wat te betrekken en tegen het middaguur kwamen de eerste regenbuien. Gauw naar binnen, als je een bandje had tenminste, anders kwam je het gebouw niet in, de beveiliging was streng! Het ging steeds harder regenen en tegen een uur of twee gingen de sluizen echt open. Blub!

Maar vast omkleden dan en inspelen. Het nieuws kwam binnen dat het defilé met een half uur werd uitgesteld. Na vieren zou het droog zijn, had Buienradar al beloofd, dus dat zou goedkomen. En inderdaad, na de laatste bui stroomde het plein vol met muzikanten en publiek. Ook het publiek liet zich niet zomaar wegjagen door een beetje regen. Omdat we in cluster vijf waren ingedeeld, duurde het nog even voor we weg konden.

Eénmaal onderweg werd al snel weer duidelijk waar we dit voor doen. Wat een mensen!! Rijen dik stond het, met als hoogtepunt natuurlijk het defileerpunt. Met hier en daar wat oponthoud hebben we toch een geslaagd optreden gehad.

JB

 

http://f.jwwb.nl/public/9/1/f/mtkv/z9kq6q/18aprilede-1

 

Geslaagd!

 

Het VMTKV (Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst) in Ede heeft na een zwaar proefspel de status Reünie-orkest bij de Krijgsmacht verworven. Het proefspel werd - na 1,5 jaar hard werken en terdege voorbereiden - afgelegd op de Prins Mauritskazerne in Ede. In de beoordelingscommissie namen zitting de Commandant Militaire Muziek en de Stafdirigent van het Bureau Militaire Muziek Krijgsmacht.

Het muziekkorps is in 1998 opgericht en tot 2014 geleid door de maj vbdd b.d. W.Vastenhoud. Veel Edenaren kennen het korps van deelname aan de Airborne Taptoe of van optredens in het centrum van Ede. 

Dankzij de inzet van een professioneel dirigent durfde de nieuwe commandant het bij zijn aantreden in 2014 aan als doel te stellen het behalen van formele status. Dat doel, erkenning als Reünie-orkest, is nu bereikt. 
Hierdoor kan nog meer dan in het verleden worden bijgedragen aan het in standhouden van militaire tradities en de militaire muziek.

Naast de militaire muziek wordt binnen het orkest veel aandacht besteed aan moderne concertmuziek. Na de zomervakantie zal weer worden begonnen met de voorbereiding van een concert.
Ook zal een ledenwerfactie worden gehouden, want aanvulling van muzikanten is welkom zoals u kunt lezen op de website http://www.vmtkv.nl/vacatures 
Belangstelling voor een plek in dit orkest waar muziek en militaire tradities tot een prima combinatie worden gemixt? Je bent van harte welkom bij een repetitie op de woensdagavonden in de Prins Mauritskazerne.
Voor meer informatie kun je contact zoeken via de website of bellen met: Adjudant Peter Maurik: 052-5637873 (tijdens kantooruren)

Ede, 7 juli 2015

 

Verhuizing

 

Sinds de sluiting van de kazernes in Ede in december 2010, was het VMTKV gehuisvest op de voormalige Prins Mauritskazerne te Ede, het enige actieve deel van defensie wat nog in Ede aanwezig was. Met de Gemeente Ede was destijds een huurcontract gesloten voor een repetitie en opslagruimte. Hier werd op elke woensdagavond gerepeteerd van 19.30 tot 21.30 uur. Het VMTKV (Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst) moest helaas uiterlijk op 31 december 2015 uit het gebouw in Ede vertrekken. Het korps heeft gelukkig een compleet eigen gebouw kunnen bemachtigen op de Generaal Winkelman kazerne in Harskamp, gebouw 129. Hiermee is sinds 2015 een eind gekomen aan defensie in Ede.

Vanaf januari 2016 zal het korps gaan repeteren in Harskamp

Voor meer informatie kunt u contact zoeken via de website of bellen met:

C-VMTKV Adjudant Peter Maurik: 06-14463577

 

142e verjaardag Regiment Verbindingsdienst

 

142e verjaardag Regiment Verbindingsdienst

Jaarlijks wordt de traditie in ere gehouden om op of rond 18 februari de verjaardag van de Verbindingsdienst te vieren, inmiddels alweer de 142e verjaardag en een aantal jaren op de locatie Amersfoort. Het Vrijwillig Muziek en Tamboerkorps is hier ook al vele jaren bij betrokken en ook deze keer waren we weer van de partij. Door allerlei omstandigheden waren we niet voltallig maar de sfeer zat er goed in. Ook onze commandant adj. P. J. Maurik moest noodgedwongen verstek laten gaan vanwege dienst, daarom werden de honneurs waargenomen door kap tmk bd H. Hardeman.  De waarnemend dirigent Kpl klu P. Semmeling had er tijdens de repetities flink aan getrokken om een mooi en vertrouwd programma in elkaar te zetten en motiveerde de leden continu om een goede prestatie neer te zetten  Vanwege de noodgedwongen verhuizing naar de Generaal Winkeman Kazerne in Harskamp waren er natuurlijk ook nieuwe uitdagingen en 1 ervan ging even mis, de door Defensie aangeboden touringcar stond in Ede op de vertrouwde plek!   Toen even een kort overleg en het mooie is dan dat de leden direct positief reageren om carpoolend richting Amersfoort te gaan. Dit lukte perfect en we waren ruim op tijd om ook nog rustig te kunnen inspelen. Hierna opstellen en marcherend o.l.v. tamboer maître Sm tit. R. Jansen richting de appelplaats. Het muzikale programma was in een nieuw jasje gestoken, o.a. tijdens het begroeten van de eenheden door de Regimentscommandant werd door het VMTKV een mars gespeeld tot het einde van de rondgang en op teken van de dirigent afgeslagen, dit ging perfect! Ook tijdens uitdelen van de leeuwenbitter heeft het VMTKV zich van zijn beste kant laten zien/horen en natuurlijk mocht de Mars van de Verbindingstroepen niet ontbreken. Aan het einde van de ceremonie  heeft het VMTKV de aanwezigen weer “weggeblazen” richting de aansluitende receptie en daarna weer afgemarcheerd naar het gebouw achter de Leeuw. Het was erg koud en na een kort maar gemeend dankwoord door plv C snel naar binnen om de spullen te pakken en een drankje nuttigen. Tijdens  de  receptie werden er veel lovende woorden gesproken richting de leden van een trots korps. Heel tevreden en met een tevreden gevoel over te toekomst vertrok een ieder weer zijns weegs.

Inmiddels alweer een aantal aanvragen binnen voor mooie optredens en op korte termijn in gesprek met een mogelijke nieuwe dirigent! Gelukkig is er animo genoeg!! Ook het klusteam kan nog een aantal weken verder om van geb 129 op de GWK een mooie eigen plek te maken!

HH

 

 

NIEUWE DIRIGENT VOOR HET VMTKV

 

Na de zomervakantie begint onze nieuwe dirigent Roger Ritzen.

Roger Ritzen (Heerlen 1970) studeerde klassieke en lichte muziek (saxofoon) in Maastricht. 
Hij was bijna 15 jaar als saxofonist verbonden aan de Koninklijke Philharmonie van Bocholtz waar hij onder Heinz Friesen speelde in de hoogste concertafdeling. Als freelance saxofonist speelde Roger in tal van harmonieorkesten, militaire orkesten en symfonieorkesten in binnen- en buitenland. Hij was verbonden als docent saxofoon en klarinet aan de muziekschool van Aken.
Binnen de amateur-blaasmuziek verzorgde hij als saxofonist vele workshops in de Benelux en Duitsland. Roger werkte veelvuldig mee aan radio en televisieproducties voor de NOS, de Belgische BRT en de Duitse WDR. Hij speelde ook ruim 15 jaar saxofoon bij de René Krans Band waarmee hij tal van binnen- en buitenlandse artiesten begeleidde binnen en buiten Europa.

Vanaf 2007 is hij zich gaan toeleggen op het dirigeren van amateurorkesten. Zo was als hij als dirigent verbonden aan de harmonie van Valburg, Lent en Het Edes Orkest. Geeft regelmatig gastdirecties en sectierepetities. In 2014 richtte hij Het Gelders ProjectOrkest op. Roger is op dit moment als dirigent werkzaam bij fanfare Excelsior Ellecom en Harmonie Hatert in Nijmegen. Vanaf augustus 2016 is hij als dirigent kapelmeester verbonden aan het Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps Verbindingsdienst.

 

 

 

gallery/2

5 mei 2018: Bevrijdingsdag Wageningen

's Ochtends hing de zon al aan een strak blauwe lucht, dus het beloofde een hele warme en zonnige dag te worden. De feestdag viel op een zaterdag, dus Wageningen kreeg ook veel bezoekers te verwerken. Dit jaar zou het fomeren van het Bevrijdingsdefilé niet op de Dreijen plaatsvinden, maar bij de ingang van het Belmonte Aboretum. Alle deelnemende muziekkorpsen mochten zich verzamelen, omkleden en hun spullen opslaan in een grote zaal van het Fletcher hotel-restaurant 'De Wageningsche Berg'.

Om uiterlijk 14:00 uur moesten de deelnemers van het VMTKV bij het hotel aanwezig zijn en even later verzamelde iedereen voor het gebouw om in te spelen en de muziekinstrumenten te stemmen. Rond 14:45 uur marcheerden we door het aboretum met haar stoffige paden naar de opstelplaats. De gepoetste schoenen waren voor het bereiken van het formatiepunt al bedekt met een flinke stoflaag. het VMTKV was wederom in cluster 5 ingedeeld, dus moesten we nog een tijdje wachten op het teken van de organisatie om naar het defileerpunt op te marcheren. De lengte van de defileerroute was verlengd van 2,7 km naar 3,7 km. In totaal moesten we echter nog een eind verder lopen, omdat het begin en einde van onze loopafstand niet op de Dreijen was, maar bij het hotel 'De Wageningse Berg'. We hadden dit keer 2 korpsbegeleidsters, die ons goed verzorden met drinkwater.

WK

 

26 apr 2018: Koningsdag op Rehobothschool in Barneveld

Op de dag voor de landelijke Koningsdag werd op de Rehobothschool in Barneveld alvast Koningsdag gevierd. Een afvaardiging van het VMTKV heeft deze plechtigheid 's morgen om 10:00 uur muzikaal ondersteund. We waren aanwezig met 4 koperblazers en Jan Leijssen (91 jaar) sloeg de kleine trom. Een leerling van de school mocht het spits afbijten afbijten en speelde op zijn trompet het Wilhelmus. Daarna werd tijdens het signaal 'Wilhelmus' de vlag gehesen. Vervolgens werden door de leerlingen koralen en volksliedjes gezongen, die door de muzikanten van het VMTKV werden begeleid. Na de plechtigheid waren er een aantal leerlingen, die op onze extra meegenomen blaasinstrumenten wilden proberen te spelen. De kinderen vonden het prachtig als het lukte om er geluid uit te krijgen. Na het optreden kregen de muzikanten een rondleiding door het gebouw. Hierna was het alweer tijd om afscheid te nemen en hebben we aangegeven om volgend jaar weer een muzikale bijdrage te leveren.

WK

 

14 apr 2018: Bevrijdingsfestival 'Free Ermelo'

Ermelo vierde de bevrijding van Ermelo, die op 18 april 1945 plaatsvond. De Oranjevereniging Ermelo organiseerde het bevrijdingsfestival voor de eerste maal en zijn van plan er een jaarlijks terugkerende traditie van te maken. Het VMTKV werd in Ermelo uitgenodigd om het bevrijdingsfestival muzikaal te ondersteunen. Tussen 15:30 uur en 16:00 uur werd een streetparade gehouden op de Stationsstraat en tijdens dit tijdsblok werden marsen uit het marsboekje gespeeld. Vervolgens werd van 17:00 uur tot 18:00 uur een concert gegeven op het podium op het Raadhuisplein. Tijdens het concer werd een deel van het repertoire van 7 april overgedaan. De sopraan Cathelijne Vaarkamp was dus ook nu aanwezig om de muziekstukken met zang over het plein te laten klinken. De aanwezige luisteraars waren behoorlijk onder de indruk van de kwaliteit van de muziek en zang. De muzikanten werden na afloop getrakteerd op een 'blauwe hap' in het gebouw van de stichting 'Pinel' op het Raadhuisplein. Het was een geslaagde zonovergoten middag voor de muzikanten en feestvierders.

WK

 

7 apr 2018: VERBINDINGSDIENST ON STAGE OP GMK IN GARDEREN/STROE

Op zaterdag 7 april vond het jaarlijks concert van het VMTKV plaats. Het werd gehouden in het auditorium op de Generaal-Majoor Kootkazerne in Stroe. De bezoekers werden bij binnenkomst verwelkomt met een Leeuwenbitter, die door twee marketentsters van het Regiment Verbindingstroepen werd uitgedeeld. Het concert begon om 19:30 uur met een muzikale opening door de tamboers. Vervolgens werden er diverse concertstukken en een paar marsen gespeeld. Een greep uit de muziekstukken zijn Skyfall (met zang), Vera Lynn (met zang), Lord of the Dance, Fuerfest Polka, I dreamed a dream (met zang), Voice of the Guns, Mars van de Verbindingsdienst en Burlesco. Aankondiging en uitleg van de muziekstukken werd gedaan door Sgt1 Jaimy Thepass. Voor de muziekstukken met zang stond sopraan Cathelijne Vaarkamp op het podium. Zij wist met haar stem de luisteraars in vervoering te brengen. Dirigent Roger Ritzen was de dirigent van het VMTKV en de tambour-maître Rob Jansen gaf leiding tijdens stukken, die door de tamboers werden gespeeld. Na het optreden sprak de voorzitter Peter Maurik het slotwoord, waarbij hij vooral de personen, die een bijzondere bijdrage hadden geleverd tijdens de voorbereidingen en de uitvoering van het concert bedankte. Na afloop was er in de foyer nog gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

WK

 

5 okt 2016: Opening geb. 129 op de GWK te harskamp

De opening van het nieuwe muziekgebouw van het Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst is een feit. Na het spelen van een paar mooie marsen nam de Regimentscommandant het woord en overhandigde aan C-VMTKV een zeer mooie plaquette die een heel mooi plekje krijgt in het nieuwe gebouw. In tussentijd werd o.a. door de echtgenotes van de oude en nieuwe Regimentscommandant en Regimentsadjudant de traditionele Leeuwenbitter uitgereikt. Na een mooie toespraak van de Regimentscommandant Overste van Dijk was het tijd om een houten plaquette te onthullen, die door een relatie van Peter Semmeling aan het korps was geschonken. De opening werd formeel door het verwijderen van een Regimentsvlag van de plaquette. Natuurlijk werd de Mars van de Verbindingsdienst gespeeld en gezongen en werd er met de Leeuwenbitter een toast uitgebracht op het Regiment.

Wat ons niet breekt maakt ons sterker.

Hiermee opende  C-VMTKV adjudant Peter Maurik zijn toespraak op woensdagavond 5 oktober.

Het afgelopen jaar was voor het VMTKV een uitdagend jaar geweest. Het korps werd nagenoeg tegelijkertijd geconfronteerd met én het vertrek van haar dirigent, én een noodgedwongen verhuizing naar een locatie die bij lange na nog niet geschikt was om daar met een slagwerkgroep en harmonieorkest gelijktijdig te repeteren. De verhuizing was bekend maar het vertrek van de dirigent niet en dat kwam dan ook als de spreekwoordelijke donderslag bij heldere hemel!  Gelukkig toonde het korps haar ware militaire karakter, en terwijl de kruitdampen nog op moesten trekken, werd na een zeer kort denkproces overgegaan tot crisismanagement belangrijkste hobbels waren: De dirigent is weg en we moeten binnen drie maanden ons huidige gebouw uit, we hebben een nieuw gebouw op de kazerne in Harskamp, maar daar moet echt nog een hele hoop aan gebeuren, als we niet gauw met een oplossing komen dan bestaat er een reële  kans dat het korps in elkaar stort, er staat ook nog een loods met spullen van het korps in Soesterberg die op hele korte termijn leeg moet worden gehaald, mogelijk gaat het vertrek van de dirigent ons ook leden kost, we moeten verbouwen, maar wat gaat dat allemaal wel niet kosten en als laatste hoe kunnen we alle uitdagingen het beste te lijf gaan??) Gelukkig begrepen de meesten binnen het korps de uitdagingen waar we voor stonden en werd er al snel een vaste kern gevormd die de uitdagingen aangingen, inclusief een paar ex leden de kwamen ondersteunen. Instructeur slagwerkgroep Peter Semmeling bood aan de muzikale leiding van het hele korps over te nemen en onder zijn leiding werden de repetities voortgezet. Voorwaar geen geringe prestatie! Daarnaast nam de plaatsvervangend commandant van het korps, kapitein bd. Henk Hardeman de leiding over de verbouwing van ons nieuwe gebouw op zich. Aan de hand van het ontwerp van Rob Aarssen, die de indeling van ons gebouw heeft uitgewerkt, boog Henk zich over de technische details, maakte de technische tekeningen en sterkteberekeningen, werd er berekend hoeveel materiaal er nodig was en werd er onderhandeld met het Rijksvastgoed bedrijf en het Basecommando in Schaarsbergen over de kosten en levering van materiaal voor de gehele operatie. Voor de medewerking van het Baseco 11 Lumbl, de Commando Diensten Centrale en het facilitair bedrijf op Harskamp zijn wij zeer dankbaar. Zonder de hulp en inzet van deze instanties zouden wij nooit een gebouw als dit hebben kunnen realiseren!!!  Nadat alle bouwmaterialen geleverd waren werd er door een vaste club vrijwilligers iedere dinsdag en soms andere dagen enthousiast geklust. Nadat alle restanten van het ISK museum, de vorige bewoner, eruit waren gehaald, kon worden begonnen met het opbouwen van de magazijnen en tegelijkertijd twee aparte repetitieruimtes creëren. Een andere groep vrijwilligers haalde ondertussen ons oude gebouw in Ede helemaal leeg. U moet zich voorstellen dat, terwijl de magazijnen nog werden afgebouwd, de voorraden die uit Ede kwamen al werden uitgepakt en ingeruimd! Dat dit een hoop flexibiliteit van zowel de klussers als degene die al aan het opruimen waren heeft gevraagd zal u dan ook niet verbazen. Maar langzaam maar zeker kreeg het gebouw meer en meer haar huidige gestalte, en kon worden begonnen met de inrichting ervan. Parallel aan alle verbouwings- en verhuisperikelen speelde ook nog de zoektocht naar een nieuwe dirigent en na een aantal mogelijke kandidaten benaderd te hebben werden er sollicitatiegesprekken gevoerd en proefdirecties gehouden. Uiteindelijk bleek het gehele korps bijna unaniem in haar keus, en konden we onze nieuwe dirigent, Dhr. Roger Ritzen, meedelen dat de keus op hem gevallen was. Tijdens de afgelopen zomervakantie heeft de klusploeg de eindsprint ingezet en zo kon de eerste repetitie na de vakantie gerepeteerd worden in ons nieuwe gebouw! Dat was ook hard nodig, want het eerste belangrijke optreden stond al voor de deur, de commando overdracht van ons Regiment, waar de Overste Seinhorst het stokje (of eigenlijk vaandel, in dit geval) overdroeg aan Overste van Dijk. Dat zowel de oude als de nieuwe Regimentscommandant tijdens de opening aanwezig waren met de echtgenotes  stelde C-VMTKV dan ook zeer op prijs en het benadrukt het belang dat zij hechten aan onze betrokkenheid bij het Regiment. Ook de aanwezigheid van de andere verenigingen binnen het Regiment, zoals de VOV, VOOV, de HC en de Veteranenvereniging van het Regiment betekende veel voor het VMTKV. Het toont namelijk dat wij als VMTKV een vaste plaats binnen het Regiment hebben gevonden en een gewaardeerd lid van de Regimentsfamilie zijn. Want zo voelt het wel voor ons.

Verder zijn we heel blij met de aanwezigheid van leden van onze collega’s van het Reünie orkest van het Regiment van Heutsz. Dankzij hun steun waren we in staat om tijdens de commando overdracht een goed optreden neer te zetten. Wij zijn heel blij met de onderlinge samenwerking en hopen dit in de toekomst voort te kunnen zetten.

Sinds 1 september van dit jaar staat onze nieuwe dirigent, Roger Ritzen voor het orkest, en al tijdens de eerste repetitie voelden we het enthousiasme terugkomen in het orkest. Het oude elan is terug, en we hebben de blik weer op de toekomst gericht. Dankzij Roger hebben zich inmiddels de eerste mogelijk nieuwe leden aangemeld, en wat ons betreft zet dit proces zich nog een hele tijd voort.

Een trotse commandant was dankbaar omdat we gezamenlijk de handschoen hebben opgepakt en de uitdagingen zijn aangegaan. Dankbaar omdat we het met zijn allen geflikt hebben! We zijn niet gebroken, we zijn sterker geworden!!

Door bovenstaande perikelen is er nog een handeling van C-VMTKV blijven liggen en daarom werden de oprichter en voormalig commandant van dit korps, de majoor bd Wim Vastenhoud en onze oude Luitenant Logistiek, Jan Wormgoor naar voren gevraagd.

Met een aantal mooie woorden werden beide heren het Lidmaatschap van Verdienste van het VMTKV aangeboden. Je kon zien dat ze allebei zeer verheugd waren!  C- VMTKV heeft daarna ook gemeend om de klussers in de breedste zin van het woord voor het voetlicht te halen en werden aan diverse VMTKVers een “Tevredenheidsbetuiging” uitgereikt waarin de waardering voor hun inzet in mooie volzinnen werd verwoord.  Een speciale uitreiking van een “tevredenheidsbetuiging” was er voor de genodigden van Baseco en RVB, heren Muin Wassink en Louis Jansen, zij hebben het VMTKV en klusteam in de breedste zin van het woord ondersteund en mogelijk gemaakt dat het gebouw er nu zo uitziet! Alle leden van het VMTKV zijn deze heren zeer erkentelijk voor de sturing, bijsturing, ideeën, technische ondersteuning maar ook voor de plezierige omgang. Ook zij waren blij verrast met deze geste!

Na al deze handelingen nodigde C-VMTKV alle aanwezigen uit voor een hapje en drankje en werd er gezellig nagepraat!!

Het kan niet anders zijn dan een uitnodiging aan muzikanten die graag in een uniform muziek willen maken in een mooie ambiance dus laat maar komen!!

                                                                                                                                                                                 HH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herdenking 70 jaar bevrijding Ede


Op uitnodiging van de organisatie Militaire Platform Historie Ede heeft het VMTKV op zaterdag 18 april een wezenlijke bijdrage geleverd aan het slagen van de herdenking van 70 bevrijding van Ede.

Na ontvangst op het Gemeentehuis met een kop koffie is het korps afgemarcheerd naar het monument op de hoek Arhemseweg/Vossenakker. We waren in de gelukkige omstandigheid dat ook de 2 Marketensters erbij waren, zij hebben menig publiek en muzikant van de inmiddels traditionele Leeuwenbitter voorzien, hulde daarvoor!!

Vanaf 10 uur vond hier de plechtigheid en kranslegging plaatst en hield Burgemeester van de Knaap een toespraak. Ook werden hier diverse koralen en natuurlijk het Wilhelmus geblazen, bij dit laatste gingen ook de vlaggen in top.

De Last Post en reveille werden respectievelijk door Ronald Jansen en Laura Treffers op een voortreffelijke manier geblazen.

Na deze ceremonie werd het aanwezige publiek verzocht achter de muziek aan te gaan en via de Paasbergerweg richting het Gemeentehuis gemarcheerd, onderweg nog even een stop om het kanonvuur gade te slaan.

Op het horecaplein werd van 11.00 tot 12.00 uur nog een concert verzorgd voor het aanwezige publiek, hierbij speelde het weer prima mee!

Ons volgend optreden is op 5 mei in Wageningen tijdens het traditionele Bevrijding defilé.

Verdere informatie over de herdenking is te vinden op: http://www.wo2actueel.nl/artikel/4172/Herdenking-70-jaar-bevrijding-Ede.htm